Smučarski avtobus

Namen smučarskega turističnega avtobusa je povezati kraje v Zgornjesavski dolini in smučišče v  Kranjski Gori in Nordijski centrom Planica ter vsem s turizmom povezanim podjetjem in posameznikom omogočiti dodatno vsebino pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov.

Turistični avtobus je posebej prirejen za panoramsko vožnjo, saj steklena streha omogoča občudovanje okolice z vseh zornih kotov.